Nestátní nezisková organizace

Tvorba marketingové a propagační strategie města/obce.

Zřízení informačního centra.

Výstavba sportovně-relaxačního centra.

Rekonstrukce a zpřístupnění památkového objektu.

Vznik multifunkčního centra kultury.

Vytvoření a zachování pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných skupin.

Vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku.

Komunitní plánování v sociálních službách.

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb.

Vzdělání pro ženy na rodičovské dovolené.

Zateplení obvodového pláště budov včetně výměny oken.

Revitalizace zeleně.

Zlepšení kvality ovzduší.

Zkvalitnění nakládaní s odpady

Omezování průmyslového znečištění

Podpora biodiverzity, obnova krajinných struktur.

Optimalizace vodního režimu krajiny.

Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti.

Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů.

Sociální infrastruktura.

Nízkoprahová centra, azylové domy, týdenní a denní stacionáře, sociálně-rehabilitační centra.

Podporována je modernizace vybavení škol.

Zdravotní infrastruktura.

Infrastruktura pro volnočasové aktivity.

Krizová infrastruktura.

Vědeckotechnické party, podnikatelské inkubátory, centra pro transfer technologií.

Výstavba, rekonstrukce, pořízení či vybavení školicích center, školicích místností či pomůcek.