Obce / města / mikroregiony / veřejné subjekty do 500 obyvatel

Obnova návsi a regenerace veřejné zeleně, nákup laviček, odpadkových košů, lamp.

Rekonstrukce silnic III. třídy.

Výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení v oblasti občanského vybavení - hřiště, sportoviště, MŠ, ZŠ, ordinace lékaře, základní obchodní infrastruktura, obecní úřad, kulturní sál, klubovny, knihovny, veřejný internet.

Rekonstrukce sportoviště.

Rozšíření kapacit ZŠ s obnovou materiálního vybavení.

Vybudování kanalizační sítě a vodovodu v obci.

Zateplení obecních budov.

Vybudování sběrného dvora či kompostárny.

Výstavba a rekonstrukce kotelen - např. kotle na biomasu.

Instalace solárních či fotovoltaických systémů.

Revitalizace parků či rybníků.