Podnikání ve zpracovatelském průmyslu (výroba, průmyslové znečištění, nakládání s odpady)

Zkvalitnění nakládaní s odpady.

Omezování průmyslového znečištění.

investiční podpora aplikace a zavádění technik a inovací k omezování průmyslového znečištění. Budování infrastruktury pro program REACH.

Zavádění a rozšiřování kapacit potřebných pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit – za předpokladu jejich využití ve výrobě.

Inovace produktu, inovace procesu, organizační inovace, marketingová inovace.

Rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v podnicích.

Vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, centra pro transfer technologií.

Investice do moderních technologií ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Výstavba, rekonstrukce, pořízení či vybavení školicích center, školicích místností či pomůcek.

Rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Příprava, výstavba, rozvoj i regenerace nemovitostí.

Poradenská činnosti formou navržené inovace v podniku s cílem zvýšení konkurenceschopnosti.

Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie.

Využití druhotných zdrojů energie – obnovitelné zdroje energie.

Výroba elektrické energie.

Výroba tepla z OZE.

Podporu vzniku kooperačních odvětvových seskupení – Klastrů a Technologických platforem.

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj v obcích do 2000 obyvatel - rozvoj pneuservisů, opravy strojů, lakýrnictví, maloobchodu, kadeřnictví, keramiky, kovářství, atd.

Realizace vzdělávání pro zaměstnance společnosti (jazykové kurzy, obchodní, prezentační nebo manažerské dovednosti, kurzy obrábění, sváření apod.).

Vytvoření a zachování pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných skupin.

Vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku.