Podnikání v zemědělství, rybářství, lesnictví, cestovním ruchu

Výstavba nebo rekonstrukce  zpracovny a výrobny ryb a rybích výrobků.

Nákup aut pro přepravu ryb a rybích výrobků, rekonstrukce skladových prostor.

Nákup lesnické techniky.

Výstavba, či oprava lesních cest.

Modernizace nebo výstavba nového provozu na zpracování lesnických produktů, technologie a stroje na zpracování biomasy, lesnických produktů a na dopravu materiálu v areálu provozovny.

Výstavba nebo rekonstrukce stájí pro skot, prasata, ovce, kozy, koně.

Haly pro drůbež.

Investice do technologie krmení, dojíren, budování pastevních areálů.

Výstavba a oprava jímek hnojišť, silážních a senážních žlabů, sil a skladů.

Investice do technologie čištění, sušení, skladování zemědělských produktů.

Investice do závlahových zařízení.

Nákup, pořízení nové technologické výrobní linky – podpora pro krmiváře a potravináře.

Vybavení provozní laboratoře, nákup balicího stroje – podpora pro krmiváře a potravináře.

Výstavba nové skladovací haly – podpora pro krmiváře a potravináře.

Klimatizace skladových prostor – podpora pro krmiváře a potravináře.

Výstavba nebo rekonstrukce zpracovatelského provozu – podpora pro krmiváře a potravináře.

Výstavba rybníku, odbahnění rybníku, pořízení filtračního zařízení a čerpadla.

Nákup lodí, modernizace skladu krmiv.

Nákup oximetrů a přístrojů na zjišťování kvality vody, nákup el. agregátů k lovu ryb.

Výstavba chovných žlabů, modernizace sádek, pořízení rybích líhní, speciální odchovné systémy.

Výstavba a modernizace bioplynové stanice, kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny, výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Výstavba agropenzionu s navazující vinařskou stezkou, s kapacitou 20 lůžek a doplňkovou infrastrukturou v podobě půjčovny kol a sportovních potřeb.

Realizace vzdělávání pro zaměstnance (jazykové kurzy, obchodní, prezentační nebo manažerské dovednosti, kurzy obrábění, sváření apod.)

Vytvoření a zachování pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných skupin.

Vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku. 

Zateplení podnikatelských objektů včetně střechy, výměny oken a dveří, výměna starého kotle za energeticky méně náročný včetně rozvodů

Výstavba nebo rekonstrukce malé vodní elektrárny.