Profil firmy

ČESKÝ PROJEKT, s.r.o. je specializovanou poradenskou společností zabývající se grantovým poradenstvím pro programy Evropské unie a pro národní typy dotačních titulů. Zajišťujeme dotační poradenství v oblasti průmyslu, zemědělství, veřejné správy a jiného neziskového sektoru.

Znalost odborné problematiky a výborná orientace ve veřejné správě a v tržním prostředí byly základem pro desítky úspěšně realizovaných projektů. Našim cílem je přispět k maximálnímu využití příležitostí, které pro Českou republiku představuje strukturální politika Evropské unie. Klademe velký důraz na odbornost poskytovaných služeb, která je podložena odbornými certifikáty v oblasti dotačního poradenství.

Přímo pro Vás navrhneme vhodné řešení pro získání finančních prostředků z EU a následně se postaráme o bezproblémovou realizaci schválené projektové žádosti.

Naše široká nabídka služeb sestává z dotačního poradenství, služeb souvisejících s realizací výběrových řízení, účetního poradenství při realizaci projektu, projektového managementu (finančního uzavření dotace), poradenství z hlediska publicity projektu a dalších souvisejících služeb. Realizaci Vaší projektové žádosti jsme schopni zabezpečit komplexně.

Známe Vaše možnosti a víme jak je využít.